Etiske retningslinjer

Chem-Cons etiske retningslinjer beskriver den forventede oppførselen til alle interessenter - ansatte, ledere, styre og forretningspartnere - som støtter den etiske kulturen i organisasjonen.

Etiske retningslinjer Fasadgruppen.pdf

Komplette løsninger

Fra rådgivning til montering med håndverk, produksjonsledelse og administrasjon.

Kvalitet og holdbarhet

Vi er med på å skape bærekraftige byer og som samfunnsbyggere har vi et ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling.

Lokal tilstedeværelse og regional styrke

Vi er en del av Fasadgruppen og tilbyr det lokale engasjementet med konsernets styrke.